POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«), vam podjetje Karin Boh s.p. zagotavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so podrobneje razdelane v nadaljevanju.


1. Upravljalec podatkov:
Upravljalec vaših osebnih podatkov je podjetje Karin Boh s.p., Gorenje Brezovo 9, 1294 Višnja Gora.

Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik): Karin Boh

Kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Karin Boh, Gorenje Brezovo 9, 1294 Višnja Gora, e-pošta: info@madebykaky.si

2. Nameni obdelave osebnih podatkov
Osebne podatke hranimo za namen spletne prodaje, trženja in obveščanja prek elektronske pošte in analizo obiska spletnega mesta. Osebni podatki se zbirajo le z izrecnim soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Za namen opravljanja spletne prodaje, obveščanja po elektronski pošti ter analizo obiska spletnega mesta hranimo:

 • Naslov elektronske pošte,
 • ime in priimek,
 • naslov kupca,
 • naslov za dostavo,
 • telefonsko številko,
 • podatki o podjetju,
 • informacije o vašem računalniku oz. mobilni napravi (npr. vaš naslov IP in vrsta brskalnika, vrsta naprave),
 • informacije o tem, kako uporabljate naše Storitve (informacije za analizo spletnega mesta)
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini.

Osebne podatke uporablja izključno odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik oz. predstavnik): Karin Boh.

3. Obdobje hrambe in iznos podatkov
Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

Upravljavec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

4. Pravice posameznika
Vsak posameznik za svoje podatke lahko kadarkoli zahteva

 • vpogled
 • popravek
 • popoln izbris
 • omejitev obdelave
 • prekinitev hranjenja in obdelave
 • pravico do prenosljivosti

5. Dodatna pojasnila
Za odgovore na vsa vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti smo na voljo na elektronskem naslovu info@madebykaky.si

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Višnja Gora, 25.5.2018